Israel 7-19 Oktober 2020

Res till Israel och upplev den judiska kulturen - varva det historiska med
per person